“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt”

“Integriteit: je bent wat je doet. Integriteit is een onderwerp dat je persoonlijk raakt.”

“Ethiek in organisaties, het is en blijft mensenwerk”

Integriteit is ieders verantwoordelijkheid

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Bij integer handelen gaat het juist om die eigen verantwoordelijkheid. Een integere organisatie  is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Tijdens de Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen. Is uw organisatie al partner?

Gevolgen fraude en corruptie

Corruptie en fraude bedreigen de integriteit van de markt, verstoren het publieke vertrouwen, vergroten inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnen de rechtsstaat en kosten de samenleving veel geld. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten. Daarom dienen corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector te worden aangepakt.

Week van de Integriteit 2022 start over

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Het is tijd voor integriteit

Fraude, machtsmisbruik, corruptie, belangenverstrengeling, steeds vaker lezen we er over. Misstanden die de wereld uit moeten.

Samen meer impact

Bedrijfsleven, overheidsorganisaties en onderwijs- en maatschappelijke instellingen vragen samen aandacht voor het belang van integriteit. De Week van de Integriteit wil integer gedrag bevorderen, op de werkvloer en in de bestuurskamer.

Z

Is uw organisatie al partner?

Iedere organisatie kan meedoen. Zo bereiken we gezamenlijk zoveel mogelijk mensen. Integriteit is ieders verantwoordelijkheid. Meedoen is kosteloos.

De volgende organisaties zijn partner van de Week van de Integriteit

Share This
X