“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt”

“Integriteit: je bent wat je doet. Integriteit is een onderwerp dat je persoonlijk raakt.”

“Ethiek in organisaties, het is en blijft mensenwerk”

Integriteit is ieders verantwoordelijkheid

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Tijdens de Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december 2023, staat het belang van integriteit centraal, op de werkvloer en in de bestuurskamer, binnen en tussen organisaties. Wat mogen we verwachten van medewerkers, van ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat hebben bedrijven te doen, binnen Nederland, maar ook in het buitenland als zij internationaal zakendoen?

Hoe creëer je een veilige werkomgeving?
Dat is de vraag die het hele jaar door centraal staat in het actieve netwerk van de Week van de Integriteit: een multi-stakeholder netwerk van inmiddels meer dan 100 organisaties die ervaringen delen en van elkaar leren. Tijdens bijeenkomsten staan thema’s als cultuur en gedrag, dilemma’s, leiderschap, compliance en sancties centraal. Voor de partners zijn de bijeenkomsten een uitgelezen mogelijkheid ervaringen uit te wisselen, te leren en te bouwen aan een organisatie waar je trots op bent.

Week van de Integriteit ontvangt Jacobus Oranje Integriteitspenning

Tijdens het VU symposium Compliance & Integriteitsmanagement, op 23 juni 2023, ontving Week van de Integriteit de vierde Jacobus Oranje Integriteitspenning. Deze onderscheiding is bedoeld voor individuen of organisaties die zich buitengewoon hebben ingezet om integriteitsmanagement binnen hun organisatie of sector te bevorderen.

De jury was unaniem van oordeel dat de Week van de Integriteit de penning verdient, omdat de mensen en organisatie achter dit initiatief zich inzetten om integriteit weer op de kaart te zetten, zowel in de boardroom als op de werkvloer, nationaal en internationaal. Het is een multi-stakeholder initiatief dat tot doel heeft de uitwisseling van kennis te bevorderen en het debat over integriteit te stimuleren.

De penning is een initiatief van de Executive Master Compliance & Integrity Management van de Vrije Universiteit Amsterdam (onderdeel van Executive Education, School of Business and Economics).

Lees hier het volledige juryrapport.

“De Week van Integriteit zal in 2023 plaatsvinden van 1 t/m 8 december met een afsluitende conferentie van ICC Nederland op vrijdag 8 december in het Vredespaleis Den Haag.

Week van de Integriteit 2023 start over

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Het is tijd voor integriteit

Fraude, machtsmisbruik, corruptie, belangenverstrengeling, steeds vaker lezen we er over. Misstanden die de wereld uit moeten.

Samen meer impact

Bedrijfsleven, overheidsorganisaties en onderwijs- en maatschappelijke instellingen vragen samen aandacht voor het belang van integriteit. De Week van de Integriteit wil integer gedrag bevorderen, op de werkvloer en in de bestuurskamer.

Z

Is uw organisatie al partner?

Iedere organisatie kan meedoen. Zo bereiken we gezamenlijk zoveel mogelijk mensen. Integriteit is ieders verantwoordelijkheid. Meedoen is kosteloos.

De volgende organisaties zijn partner van de Week van de Integriteit

Share This