“Ethiek in organisaties, het is en blijft mensenwerk”

Weekprogramma

Hieronder treft u een greep uit de door onze partners georganiseerde initiatieven die plaats hebben gevonden in de Week van de Integriteit van 1 t/m 9 december 2020.

Datum Organisatie Initiatief
1 december 2020 Stichting Week van de Integriteit Openingsbijeenkomst Week van de Integriteit 2020
1 december 2020 TUI Nederland Intranetpagina over het belang van integriteit in tijden van crisis
1 december 2020 Pfizer Rondetafelgesprek ’The Courage to Speak Up’
1 december 2020 Transparency International Nederland Jaarcongres met als thema ‘Hoe stopt Nederland het faciliteren van corruptie?
1 december 2020 Rabobank Week van de Integriteit intranetpagina met podcast, blogs en andere relevante content
1 december 2020 NS Intern nieuwsbericht over de Week van de Integriteit
1 t/m 4 december 2020 NS Dilemmastellingen over fraude/giften op intranet
1 december 2020 Rechtbank Noord-Holland Artikel over integriteitskwestie op intranetpagina om het interne debat over integriteit te faciliteren
1, 7, 8 december 2020 Vereniging voor Compliance Professionals (VCO) Interactieve webinars waarin tools en ervaringen intern worden gedeeld
1 t/m 9 december 2020 Houthoff Interne campagne over integriteitsbeleid, bestaande uit een dagelijkse nieuwsbrief en een intranetpagina met aanvullende informatie
1 t/m 9 december ProRail Interne campagne, o.a. bestaande uit filmpje, ‘Donderdag-dilemma’, een bericht over vertrouwenspersonen en een duo-interview
1 t/m 9 december 2020 Signum Interfocus Interne campagne bestaande uit integriteitsdilemma’s en een mini e-learning
1 t/m 9 december 2020 Stichting Wooncompagnie Interne campagne bestaande podcasts, een filmpje en een vlog over integriteitsdilemma’s
1 t/m 9 december 2020 Rechtbank Noord-Holland Intranetpagina met filmpjes over integriteit
1 t/m 9 december 2020 KPMG Lancering  van de KPMG DilemmApp, gratis downloadbaar (iOS en Android) met de code Logincode_Integrity
1 t/m 9 december 2020 Tata Steel Intern integriteitprogramma, o.a. over sociale veiligheid en compliance
1 t/m 9 december 2020 Douane Integriteitsdilemma’s in de interne nieuwsbrief om dilemma’s bespreekbaar te maken
1 t/m 9 december 2020 Havenbedrijf Rotterdam Peiling onder medewerkers over integriteitcasussen
1 t/m 9 december 2020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksbreed programma bestaande uit webinars, workshops, online theatervoorstellingen, een quiz en een intranetpagina met als thema ’Maak het bespreekbaar’
2 december 2020 Stichting Week van de Integriteit Online bijeenkomst Risico’s van corruptie bij internationaal zakendoen’ voor handelsbevorderende netwerkorganisaties
3 december 2020 PwC Interactieve training fraudebewustwording door middel van een online paneldiscussie onder medewerkers
3 december 2020 Havenbedrijf Rotterdam Webinar voor medewerkers over integriteit door prof. Muel Kaptein
3 december 2020 SBM Offshore Afronding modulaire programma voor senior leaders op het gebied van compliance en Responsible Business Conduct
3 december 2020 Achmea Artikel op intranet met voorbeelden over integriteitsincidenten en hoe medewerkers kunnen handelen
4 december 2020 Rabobank Rondetafelgesprek over integriteit met medewerkers van over de hele wereld
4 december 2020 PwC Rondetafelgesprek met als thema ‘Integriteit: Say-Do Gap’
7 december 2020 ABN AMRO Webcast met als thema ‘Your role in detecting Bribery and Corruption’
7 december 2020 Gemeente Utrecht Digitaal programma ‘Week van de Integriteit’ met o.a. morele oordeelsvorming, dialoogtafel, expeditie ondermijning
7 december 2020 Rabobank Boodschap naar gehele organisatie in context van ‘Het goede buitengewoon goed doen: opstaan en verantwoordelijkheid nemen’
8 december 2020 Transparency International Nederland Première ‘In de Ban van de Bom’ en gesprek met documentairemaker Frans Bromet en klokkenluider Frits Veerman
8 december 2020 The Hague Academy for Local Governance Webinar met als thema ‘Integriteit bevorderen in de publieke sector van Oekraïne’
9 december 2020 ABN AMRO Intranetbericht over vormen van belangenconflicten, en hoe deze bespreekbaar te maken zijn binnen de organisatie
9 december 2020 Stichting Week van de Integriteit i.s.m. ICC Online Slotconferentie Week van de Integriteit, tevens ICC’s International Integrity & Anti-corruption Conference

 

Share This