“Ethiek in organisaties, het is en blijft mensenwerk”

Weekprogramma

Hieronder treft u een greep uit de door onze partners georganiseerde initiatieven die plaats hebben gevonden in de Week van de Integriteit van 1 t/m 9 december 2021.

Datum Organisatie Initiatief
1 december 2021 Stichting Week van de Integriteit Openingsbijeenkomst Week van de Integriteit 2021
1 december 2021 Darwin on the Job Blog over het belang van integriteit in en voor organisaties
1 december 2021 Signum Interfocus Podcast met als thema ‘Hoe maak je werk van integriteit binnen jouw organisatie’
1 december 2021 Witteveen+Bos Pop-up voor alle collega’s wereldwijd met videoboodschap directie en Ethics & Compliance officer
1, 3 en 8 december 2021 Vereniging voor Compliance Professionals (VCO) Webinar met als thema ‘Voorkom rellen, ga tjellen: van klokkenluiden naar een veilige doe-je-mond-open cultuur’
1 t/m 9 december 2021 Achmea Aandacht voor integriteit en ethiek op intranet en in een vlog van de Raad van Bestuur
1 t/m 9 december 2021 Damen Shipyards Gepersonifieerde posters en nieuwsberichten over herziene Values en Gedragscode
1 t/m 9 december 2021 De Nederlandsche Bank Interne campagne met fysieke en online activiteiten gericht op ‘awareness’
1 t/m 9 december 2021 De Volksbank Verscheidene ‘awareness’ activiteiten gericht op integriteit
1 t/m 9 december 2021 EY Interne campagne met aandacht voor de uiting van integriteit in de Code of Conduct, ESG doelstellingen en collega’s die zich inzetten voor een ondersteunende cultuur
1 t/m 9 december 2021 FIBR Interne campagne met interactieve workshops, o.a. over (toepassing van) de bankierseed en effectiviteit kernwaarden, plus elke dag een dilemma via het intranet
1 t/m 9 december 2021 Havenbedrijf Rotterdam NV Polls op intranet over weerbaarheid tegen drugscriminaliteit
1 t/m 9 december 2021 Heineken Wereldwijde, interne campagne met aftrap door de CEO, lancering Integrity Toolkit, interviews en nieuwsberichten
1 t/m 9 december 2021 Hogeschool van Amsterdam Expositie in bibliotheek over thema integriteit, voorlichtingscampagne naar studenten over oplichting en publicatie van korte notitie over fiscaal onbetamelijk gedrag
1 t/m 9 december 2021 Houthoff Interne campagne, bestaande uit het delen van filmpjes op Instagram en onder medewerkers en het behandelen van diverse integriteitsdilemma’s
1 t/m 9 december 2021 KPMG Integriteitscampagne bestaande uit o.a. publicatie essay in ICC’s Integrity Book 2021 en opinieartikel over integriteit van prof. dr. Muel Kaptein
1 t/m 9 december 2021 Lloyds Bank Interne campagne bestaande uit o.a. ‘brown bag’ sessies, quizzen en een podcast
1 t/m 9 december 2021 NS Interne campagne over integriteitscultuur, bestaande uit o.a artikel over integriteitscultuur en de publicatie van de resultaten intern integriteitscultuuronderzoek
1 t/m 9 december 2021 OM Interne campagne met als thema ‘Samen meer impact’, bestaande uit o.a. dilemmatrainingen voor vertrouwenspersonen en een workshop voor de Centrale Ondernemingsraad over integriteit
1 t/m 9 december 2021 ProRail Campagne, bestaande uit o.a. delen van filmpje op website, publicatie protocol voor meldingen van niet vermoede misstanden en dilemma’s op het intranet
1 t/m 9 december 2021 Rabobank Interne campagne met als thema ‘Integrity needs employee voice, not an echo’, o.a. bestaande uit workshops en een ‘Meet the crime fighters’ film
1 t/m 9 december 2021 Rijksoverheid Rijksbreed programma met dagelijks drie programma-onderdelen, bestaande uit online webinars en workshops met als thema ‘Dilemma! Wat zou jij doen?’
1 t/m 9 december 2021 SVB Interne campagne met dilemma’s en een nieuwsbericht
1 t/m 9 december 2021 Tata Steel Europe Interne campagne met o.a. aandacht aan de gedragscode, sociale veiligheid en vertrouwenspersonen
1 t/m 9 december 2021 TenneT Interne campagne met als thema ‘Fraude & Integriteit’, bestaande uit posts, de uitrol van een E-learning en een interactief webinar
1 t/m 9 december 2021 UWV Interne campagne bestaande uit o.a. lancering van het Rad van Waarden, lunchlezingen, podcastinterviews en morele dilemma’s op het intranet
1 t/m 9 december 2021 Vidomes Plaatsen van diverse berichten op intranet vanuit Compliance, vertrouwenspersonen, managers en het bestuur
1 t/m 9 december 2021 Vitens Interne campagne, bestaande uit o.a. vlog over integriteit door directie, radio-interview met vertrouwenspersonen en dilemmastellingen op het intranet
1 t/m 9 december 2021 Witteveen+Bos ‘Ethics & Compliance moment’ vóór elk overleg dat plaatsvindt in de Week van de Integriteit
2 december 2021 ABN AMRO Interne ‘Ask me Anything’ sessie met compliance leiders voor compliance medewerkers over actuele compliance dilemma’s
2 december 2021 BING Online intervisiebijeenkomst voor integriteitscoördinatoren over initiatieven om te werken aan integriteit
2 december 2021 Gemeente Tilburg Bijeenkomst met directie over morele dilemma’s
2 t/m 9 december 2021 Darwin on the Job Dagelijks telefonisch spreekuur (15.00 – 17.00 uur, op 8 december 10.00 – 12.00 uur) over implementatie van integriteits- of gedragscode binnen uw organisatie, of voor vragen over integriteitskwesties in uw organisatie
6 december 2021 Stichting DSI Webinar over integriteit in de beleggingssector met als thema ‘Duivelse dilemma’s van beleggingsprofessionals’
6, 7 december 2021 De Rechtspraak Interactieve online theateropvoering over integriteit, feedback geven en omgaan met elkaar
7 december 2021 BING Online spelbijeenkomst om kennis te maken met online integriteitsspel Justum met uitdagende dilemma’s
7 december 2021 Erasmus Universiteit Rotterdam Actorenbijeenkomst voor officiële lancering van nieuwe Integriteitscode
7 december 2021 Havenbedrijf Rotterdam NV Interne lezing met als thema ‘Weerbaarheid tegen drugscriminaliteit in de haven’
7 december 2021 Nederlands Compliance Instituut Publicatie van blog gewijd aan de Week van de Integriteit
7 december 2021 PwC Rondetafelgesprek met als thema ‘Integriteitsonderzoeken, hoe verder?’
8 december 2021 ABN AMRO Lunchevent met prof. Femke de Vries (Managing partner &samhoud consultancy, Hoogleraar Toezicht RUG) en Wies Wagenaar (Global Head of Centre of Expertise for Behaviour, Ethics & Compliance Learning, ABN AMRO)
8 december 2021 ABN AMRO Interne, bankbrede publicatie met ethisch dilemma
9 december 2021 Heineken Diverse interne communicatie initiatieven in het kader van de International Anti-corruption Day
9 december 2021 IFFC Lunch event met als thema ‘Integriteit en medewerkers in organisaties: hoe zorg je voor voortdurende bewustwording?’

 

10 december 2021

Stichting Week van de Integriteit i.s.m. ICC Online Slotconferentie Week van de Integriteit, tevens ICC’s International Integrity & Anti-corruption Conference en ICC Netherlands’ Centennial Conference

 

Share This