Week van de Integriteit belangrijke bijdrage aan de UN Global Goals

De Sustainable Development Goals zijn de 17 VN doelstellingen voor een duurzamer, welvarender en rechtvaardiger wereld. De aanpak van corruptie en omkoping en een verantwoordelijke, integere manier van werken, zijn daar een essentieel onderdeel van. Vertrouwen in de rechtsstaat en eerlijke kansen voor iedereen zijn essentieel voor een duurzame (economische) ontwikkeling.

Met die boodschap sluit de Week van de Integriteit ook aan bij de internationale VN campagne rondom Anti-corruption day

Share This