Partnerbijeenkomst ‘Integriteit over organisatiegrenzen heen’

Om het belang van zakelijke integriteit nog meer onder de aandacht te brengen – zowel binnen als buiten uw organisatie – nodigen wij u, samen met uw collega en/of relatie binnen uw netwerk, van harte uit voor de eerstvolgende partnerbijeenkomst van de Week van de Integriteit, op donderdag 25 oktober a.s. Deze partnerbijeenkomst staat in het teken van de publiek-private samenwerking als het gaat om integriteit(sbeleid).

Arnoud Roijmans, Regulatory Compliance Officer bij Koninklijke KPN vertelt over KPN’s integriteitsbeleid en de Integriteitsmonitor. Verder licht hij KPN’s bijzondere rol en samenwerking met de toezichthouder toe, vastgelegd in een samenwerkingshandvest en geeft hij inzicht in andere activiteiten waar bedrijfsethiek een rol in speelt, zoals bij productontwikkeling en ethical hacking.

Daarnaast biedt de partnerbijeenkomst een goede gelegenheid om vakgenoten (ook uit andere sectoren) te treffen en eventueel inspiratie op te doen voor het ontplooien van uw eigen initiatieven onder de vlag van de Week van de Integriteit.

Programma
14:30 uur Ontvangst
15:00 uur

  • Aanvang/welkom | Remco Neumann, programmamanager CSR, namens Havenbedrijf Rotterdam, gastheer van deze dag
  • Week van de Integriteit en Slotconferentie 7 december 2018, update | Marijke Wolfs, algemeen secretaris, ICC Nederland
  • “KPN’s Ethical Journey” | Arnoud Roijmans, Regulatory Compliance Officer, Koninklijke KPN
  • ‘Integriteit over organisatiegrenzen heen’ | discussie in break out groepen
  • Terugkoppeling en conclusies

17:00 uur Afsluiting met netwerkborrel (tot 18:00 uur)

Registratie
Deelname is kosteloos, aanmelden is verplicht; dit kunt u doen door vóór 19 oktober a.s. een email te sturen met uw contactgegevens aan: bosch@icc.nl o.v.v. ‘Aanmelden partnerbijeenkomst 25 oktober’.

Locatie
Havenbedrijf Rotterdam
World Port Center (WPC)
Wilhelminakade 909, Rotterdam

Share This