Partners

Inmiddels telt de Week van de Integriteit 100 partners uit het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en onderwijs- en maatschappelijke instellingen. Het bereik van de Week van de Integriteit is hiermee ten minste 500,000 medewerkers! Dit netwerk beoogt de aandacht te vestigen op het belang van zakelijk integriteit. Elke organisatie organiseert zelf een initiatief om zo hun medewerkers, klanten of andere doelgroepen bewust te maken van het belang van integriteit en van eerlijk en integer handelen. Iedere organisatie kan meedoen en kan daarmee ook profiteren van de kennisuitwisseling die door het hele jaar plaatsvindt. Elk jaar wordt de groep van partners groter. Word ook partner en meld uw organisatie aan! Download hier het aanmeldformulier.

postnl
tuchtrecht banken
ICC Nederland

“Integriteit speelt een grote rol bij het op juiste wijze uitvoeren van onafhankelijk deskundigenonderzoek in opdracht van de rechterlijke macht.”

Nico Keijser

Secretaris, Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen

“Bewustwording wordt bereikt door de kracht van herhaling. Door op gezette tijden aandacht te geven aan het onderwerp integriteit, komt het onderwerp tot leven. Integriteit is dan geen beleidsthema, maar bedrijfsvoering!”
Peter Werkman

Directeur, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING)

“Integriteit is een bestaansvoorwaarde voor Zeeland Refinery. Alleen door een transparante en eerlijke relatie met al onze interne en externe stakeholders kunnen wij blijven bestaan. Zo blijven we een eerlijke en vertrouwde partner.

Wim-Paul Lievense

Superintendent Purchasing and Warehouse, Zeeland Refinery N.V.

“De controlerend accountant kan niet om het begrip integriteit heen, zowel de integriteit van de accountant zelf, van de accountantsorganisatie waarvoor hij werk alsook van de entiteit die hij controleert.”

Niels van Nieuw Amerongen

Directeur, V&A Accountants

“Nederlandse Loterij is de meest betrouwbare aanbieder van kansspelen in Nederland. Transparant zijn, is daarbij erg belangrijk. Dit is dan ook één van onze kernwaarden. Transparantie betekent dilemma’s uitspreken, elkaar aanspreken en ook heldere afspraken maken”.

Niels Onkenhout

CEO, Nederlandse Loterij

“Royal HaskoningDHV is a company for people from people. We always act mindful in our every day dealings. We have a zero tolerance towards corruption and other unethical behaviors. Enhancing Society Together is our driving motto.”.

Erik Oostwegel

CEO, Royal HaskoningDHV

“De vraag is niet: ben ik integer. Maar wel: is mijn gedrag integer.”

Reinier van Zutphen

Nationale ombudsman

“Integriteit en duurzaamheid liggen in elkaars verlengde. Het één kan niet zonder het ander. En beide gaan over eerlijkheid en rechtvaardigheid.”
Remco Neumann

Programma Manager Corporate Social Responsibility, Havenbedrijf Rotterdam

“Integriteit leidt tot succes. Integere organisaties zijn aantrekkelijk als werkgever voor professionals, voor opdrachtgevers en klanten die door uw transparantie kunnen vertrouwen op wat u doet en op uw kwaliteit. Daarmee leidt integriteit tot succes op alle niveaus!”
Marcel Boekhorst

Algemeen directeur, Signum Interfocus

“Zakelijke integriteit is een onmisbaar fundament voor wederzijds vertrouwen. Vertrouwen is één van de kernwaarden van Witteveen+Bos en mijzelf. Zonder vertrouwen komt niets blijvends tot stand. Het belang van integriteit is voor mij dus sterk waarde gedreven.”

Stephan van der Biezen

Directeur, Witteveen + Bos

“Het handelen van iedere individuele medewerker is bepalend voor het handelen van onze organisatie. Dat handelen moet bijdragen aan het vertrouwen dat burgers hebben in ons als organisatie en in de overheid als geheel.”

Diana Starmans

Raad van Bestuur, Sociale Verzekeringsbank

“Wij zien en horen wat er bij organisaties speelt. Integriteit is voor ons daarbij heel belangrijk. We handelen hierin alsof het om onze eigen reputatie gaat en geven duidelijk aan wat we juist vinden, ook wanneer dat als moeilijk wordt ervaren.”

Christine Manders

Senior Director Forensics, PwC

Share This