“Meer weten over zakelijke integriteit en ermee aan de slag gaan in de praktijk?”

 

Toolkits en praktische richtijnen

De International Chamber of Commerce (ICC) Nederland is initiatiefnemer van de Week van de Integriteit. Al sinds 1977 neemt de ICC, de grootste ondernemersorganisatie ter wereld, het voortouw in het bevorderen en bewerkstelligen van integriteit in het internationaal zakelijk verkeer. Deze pioniersrol van ICC geeft haar al vroege bewustzijn weer van de schadelijke effecten van corruptie. ICC is representant van het bedrijfsleven bij internationale initiatieven op het gebied van de bestrijding van corruptie waaronder de OESO en de VN. De belangrijkste doelstelling van ICC op dit gebied is om zelfregulering te stimuleren wanneer het bedrijfsleven te maken krijgt met problemen rondom afpersing en omkoping. ICC stelt niet alleen corruptie aan de kaak, maar ontwikkelt ook maatregelen en standaarden ter bestrijding ervan.

 

Voorbeelden ICC richtlijnen en standaarden

  • ICC Rules on Combating Corruption;
  • ICC Richtlijnen voor (Relatie-)geschenken en gastvrijheid;
  • ICC Due Dilligence Guide for SMEs;
  • ICC Anti-Corruption Clause;
  • ICC Guidelines on Whistleblowing.

Deze, en meer, publicaties zijn kosteloos te downloaden via www.icc.nl/anticorruptie.

 

ICC Nederland Anti-corruptie commissie

Uiteraard beperkt het belang van integriteit zich niet tot één week. Partners van de Week van de Integriteit ontmoeten elkaar het hele jaar door tijdens de Partnerbijeenkomsten, waar compliance officers uit bedrijfsleven en overheid, docenten, NGO’s en andere professionals op het gebied van (bedrijfs)ethiek elkaar treffen om kennis te delen. De CR & Anti-corruptie commissie van ICC Nederland, circa vijfentwintig professionals uit bedrijfsleven en advocatuur sterk, richt zich specifiek op de actualiteiten en het beleid die het (internationale) bedrijfsleven raaken. Nationale en internationale (beleids-)ontwikkelingen en ICC standpunten en standaarden staan hier centraal evenals de uitwisseling van kennis en ervaring. ICC is gesprekspartner van zowel de Nederlandse overheid als van de OESO, VN en G20 voor wat betreft corruptie-preventie en de bevordering van integer zakendoen. Ook schuift ICC Nederland aan bij de zogenoemde country monitoring reviews van de OESO.

Wilt u meer weten over de activiteiten van ICC Nederland, neem dan contact op met ICC Nederland via info@icc.nl. Wij vertellen u er graag meer over.

 

Share This