01dec Dag/DagenLancering dilemmapakketten (intern)ABN AMRO( Dag/Dagen: donderdag)

Omschrijving

Hoe geef je invulling aan de purpose, volgens ABN AMRO’s kernwaarden care, courage en collaboration? Wat wordt gevonden van ongewenst gedrag en hoe kan dat bespreekbaar gemaakt worden? Wanneer doe je het goed: als je maximale winst voor bank en aandeelhouders behaalt, wanneer je de wet- en regelgeving strikt volgt, of is dat niet voldoende? Om op laagdrempelige manier te oefenen met dit soort vraagstukken, zijn er dilemmapakketten ontwikkeld. Met een dilemmapakket kunnen collega’s in een teamoverleg aan de slag met dilemma’s rondom grensoverschrijdend gedrag, zorgplicht en morele excuses zoals piepsystemen. Promotie vindt plaats via nieuwsbrieven en management updates.