01dec Dag/Dagen09Bewustwordingscampagne (intern)ING( Dag/Dagen)

Omschrijving

Verschillende artikelen zullen worden gepubliceerd om het bewustzijn te vergroten over het belang van integriteit en van de ‘speak-up’ cultuur (waaronder klokkenluiden), en over het risico op omkoping en corruptie. Dit wordt ondersteund door KYC-podcasts over ethiek en transparantie.