06dec Dag/DagenDialoogbijeenkomst 'Integriteit' (intern)De Haagse Hogeschool( Dag/Dagen: dinsdag)

Omschrijving

Op 6 december organiseren vindt in de centrale hal van de hogeschool een dialoogbijeenkomst plaats over het thema integriteit, om met  medewerkers en studenten in gesprek te komen over het thema integriteit: Wat betekent integriteit voor jou? Wat doe je in bepaalde situaties? Daarnaast wordt gezorgd voor meer bekendheid van de vernieuwde integriteitscode op het medewerkersnet en op narrowcasting door de hogeschool.