01dec Dag/Dagen09Dagelijkse bewustwordingsactiviteiten (intern)Gemeente Altena( Dag/Dagen)

Omschrijving

Tijdens de Week van de Integriteit vinden er elke dag bewustwordingsactiviteiten plaats: publicaties op het intranet, een voorlichtingsbijeenkomst voor het management en een vlog van de algemeen directeur.