01dec Dag/Dagen09Aandacht voor Speak Up (intern)Achmea( Dag/Dagen)

Omschrijving

Het stimuleren van medewerkers om zich uit te spreken over ongewenste gedragingen en de weg naar personen waar de medewerker terecht kan makkelijker en duidelijker te maken. Middels intern bericht, nieuwsbrieven en posters op de verschillende locaties.