Registratie open: Slotconferentie 8 december 2017

Registratie open voor de Slotconferentie van de Week van de Integriteit. ICC Nederland neemt het initiatief op vrijdag 8 december 2017, daags voor de Anti-corruptiedag van de Verenigde Naties, een internationale integriteitsconferentie te organiseren, de...

Slotconferentie 8 december 2017 in Vredespaleis, Den Haag

Het belooft een bijzondere conferentie te worden op het gebied van integriteit en anti-corruptie: de internationale Slotconferentie van de Week van de Integriteit. Zeker nu duidelijk is dat de locatie het Vredespaleis in Den Haag zal zijn. ICC Nederland,...

Bedrijfsleven en overheid komen tot Integriteitsagenda voor 2017

Op de Slotconferentie van de Week van de Integriteit hebben publieke en private partijen, academici en het maatschappelijk middenveld de Integriteitsagenda voor 2017 vastgesteld. Het is voor de eerste keer dat dit gebeurt in het kader van de Week van de Integriteit,...

Week van de Integriteit belangrijke bijdrage aan de UN Global Goals

Week van de Integriteit belangrijke bijdrage aan de UN Global Goals De Sustainable Development Goals zijn de 17 VN doelstellingen voor een duurzamer, welvarender en rechtvaardiger wereld. De aanpak van corruptie en omkoping en een verantwoordelijke, integere manier...