Save the Date! Partnerbijeenkomst, donderdag 25 oktober, Rotterdam

Wat is de Week van de Integriteit? Hoe kan onze organisatie meedoen? En hoe pakken andere bedrijven en overheidsorganisaties integriteitsvraagstukken aan? Antwoord op deze vragen komen onder andere aan bod tijdens de partnerbijeenkomst van de Week van de Integriteit....

Save the date: 1 t/m 9 december 2018, Week van de Integriteit

Door het belang van het thema, het groeiende aantal partners en de sterk groeiende omvang van de Internationale slotconferentie zal de Week van de Integriteit in 2018 opnieuw plaatsvinden van 1 t/m 9 december 2018. De internationale slotconferentie zal worden...

Samenvatting Internationale Slotconferentie

De Slotconferentie van de Week van de Integriteit kon dit jaar niet alleen rekenen op Nederlandse maar ook op buitenlandse deelnemers. Om precies te zijn uit meer dan 20 landen. Een zaal vol bestuurders, academici, integriteits- en compliance professionals afkomstig...

Lancering Platform Integriteitsbevordering op Slotconferentie

Tijdens de Slotconferentie van de Week van de Integriteit, op vrijdag 8 december, is het Platform Integriteitsbevordering gelanceerd. Dit platform heeft als doel om met zowel private als publieke partijen permanente aandacht en zorg te geven aan het thema integriteit...