“Ethiek in organisaties, het is en blijft mensenwerk”

Weekprogramma

 

Hieronder treft u een greep uit de door onze partners georganiseerde initiatieven die plaatsvonden in de Week van de Integriteit van 1 t/m 9 december 2017.

 

Datum Organisatie Initiatief
1 t/m 9 december 2017 Vereniging van Compliance Professionals  Dagelijkse publicatie van integriteitsinstrumenten voor compliance officers.
1 t/m 9 december 2017   Provincie Noord-Brabant Lancering e-learning Integriteit voor medewerkers.
1 t/m 9 december 2017 Nuon Energy Interne bewustwording middels filmpje waarin medewerkers vertellen hoe zij integriteit in praktijk brengen. Lancering van een management package.
1 t/m 9 december 2017 Signum Interfocus Het dagelijks delen van best practices over integriteit.
1 t/m 9 december 2017 Zeeland Refinery  Integriteitsdilemma’s, wat vind jij? Dagelijks wordt er een dilemma voorgelegd aan de medewerkers om meer bewustzijn te creëren. 
1 t/m 9 december 2017 Stedin Netbeheer  Het dagelijkse publiceren van informatie op het intranet over thema’s rondom integriteit.
1 t/m 9 december 2017  Enexis Holding  Interne lancering van de herziene gedragswijzer, gedragswijzerplaat en e-learning.
1 t/m 9 december 2017 Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut  Intervisiebijeenkomst over behoud van integriteit van NFFI onderzoekers bij hoor en wederhoor en verschoningsrecht
1 december 2017 Hogeschool van Amsterdam  Lunchlezing over onderzoek naar Integriteit en Soft Control. Uitslag fotowedstrijd over integriteit van Studievereniging Bedrijfseconomie.
1 december 2017 Young Transparency International / Transparency International Nederland Bijeenkomst op de Vrije Universiteit over voedselfraude en de ondoorzichtbaarheid van de voedselindustrie. Meer informatie, klik hier
4 december 2017 UWV Interne lancering van nieuwe gedragscode , meldregeling en bijeenkomst voor medewerkers over morele dilemma’s met de Commissie Ethiek.
4 december 2017 TenneT TSO  Lunchbijeenkomsten voor medewerkers over integriteit aan de hand van de film Honesty: The Truth About Lies van Dan Ariely.
4 t/m 6 december 2017 Ministerie van Defensie & NIVD Business ethics course op verschillende locaties. Meer informatie, klik hier
4 t/m 8 december 2017 Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten  Dagelijks delen van kennis over integriteit. Dit gebeurt door middel een (thema)blog en spreekuur voor vragen. Meer informatie, klik hier 
6 december 2017 Institute for Financial Crime  Het IFFC presenteert onderzoeksbevindingen over integriteit in een ronde tafelsessie “Governance en integriteit voorbij de regels”.  
7 december 2017 Universiteit Utrecht Lezing ‘Het belang van betrouwbaarheid van instituties’
7 december 2017 Erasmus Medisch Centrum Rotterdam / Afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde Bijeenkomst ‘Imaging Research on the Move’ met als thema wetenschappelijke integriteit
8 december 2017 Platform Integriteit & Bedrijfsethiek Bijeenkomst over het thema ‘Morele dimensie van veranderende arbeidsverhoudingen’. Georganiseerd in samenwerking met SBI Formaat. Meer informatie, klik hier 
8 december 2017 EBBEN Partners Webinar door hoogleraar Vrije Universiteit en Ondernemend Nederland (ONL) over bedrijfsethiek.
8 december 2017 Compliance Wise Intern debat over integriteit voor medewerkers.
8 december 2017 ICC Nederland tevens initiatiefnemer Week van de Integriteit Slotconferentie Week van de Integriteit. 
12 december 2017 De Compliance Academie Gratis workshop anti-corruptie. Meer informatie, klik hier.

 

Share This