“Ethiek in organisaties, het is en blijft mensenwerk”

Weekprogramma

Hieronder treft u een greep uit de door onze partners georganiseerde initiatieven die plaatsvonden in de Week van de Integriteit van 1 t/m 9 december 2018.

Datum Organisatie Initiatief
3 december 2018 Nationale Politie Theatervoorstelling “Rauw”  over werk en leven bij de politie. Klik hier voor meer informatie en meld je hier aan!
3 december 2018 Lloyds Bank Workshop rondom de VCO toolbox Gedrag en Cultuur.
3 december 2018 Rechtbank Noord-Nederland (H)eerlijke lunch waarbij medewerkers over integriteit spreken met de integriteitscommissie.
6 december 2018 Achmea Presentatie van de VCO toolbox van de Kennistafel Gedrag en Cultuur.
6 december 2018 Rabobank Presentatie van de VCO toolbox van de Kennistafel Gedrag en Cultuur.
6 december 2018 CCV Presentatie van de VCO toolbox van de Kennistafel Gedrag en Cultuur.
7 december 2018 ICC Nederland, Week van de Integriteit Slotconferentie, tevens ICC’s International Integrity & Anti-corruption Conference. Meer weten? Klik hier.  
1 t/m 9 december 2018 Nederlandse Spoorwegen Filmvertoning en presentatie van dilemma’s.
1 t/m 9 december 2018 Vereniging van Compliance Officers Workshops rondom de VCO toolbox Gedrag en Cultuur.
1 t/m 9 december 2018 Tata Steel Nederland Interne campagne over Discriminatie, Intimidatie, Agressie en Pesten.
1 t/m 9 december 2018 FMO Filmvertoning, lunchlezingen en workshops.
1 t/m 9 december 2018
Pfizer Lunches, lezingen, workshops, teasers, films en een gedichtenwedstrijd. Meer weten? Klik hier.
1 t/m 9 december 2018  EY Publicatie survey over integriteit.
1 t/m 9 december 2018 ProRail Interview over integriteit met twee medewerkers op intranet.
1 t/m 9 december 2018 Nederlands Helsinki Comité Social media aandacht over integriteit en werkzaamheden gerelateerd aan dit onderwerp.
1 t/m 9 december 2018 KPMG Presentatie dilemma set van vijf ethische dilemma’s rondom algoritmes. Meer weten? Klik hier.

 

1 t/m 9 december 2018 UWV Een snuffelstage, nieuwsbrief, publicatie van een moreel dilemma en de integriteitsaward wordt uitgereikt.

 

1 t/m 9 december 2018 De Nederlandsche Bank Documentaire vertoning van het Fraude Film Festival gevolgd door een debat, een kunsttour en een lezing van een ethicus.

 

1 t/m 9 december 2018 Compliance Wise Social media campagne, online integriteitstest en een intern debat.

 

1 t/m 9 december 2018 Signum Interfocus Mini E-learning over Integriteit.
1 t/m 9 december 2018 Nuon Energy Onder de aandacht brengen van de nieuwe e-learning training en de mogelijkheid tot melden van schending van de Gedrags- en Integriteitscode.

 

1 t/m 9 december 2018 TUI Nederland De lancering van een interne integriteits- communicatiecampagne. 
1 t/m 9 december 2018 Vidomes Een prijsvraag en dilemma bespreking. Daarbij komen er berichten op intranet over compliance en integriteit.

 

1 t/m 9 december 2018 Vitens De lancering van een interne bewustwordingscampagne.
1 t/m 9 december 2018 Nederlands Compliance Instituut Presentatie over de VCO Toolbox Gedrag & Cultuur.
1 t/m 9 december 2018 Wooncompagnie Lancering van een aandachtscampagne. 
1 t/m 9 december 2018 Stedin Groep Interview met een betrokkene over de gedragscode en een workshop van de VCO toolbox Gedrag en Cultuur.

 

Share This