Partners 2017

Deze partijen ontplooien tijdens de Week van de Integriteit allerlei initiatieven om hun medewerkers, klanten of andere doelgroepen bewust te maken van het belang van integriteit en eerlijk en integer handelen. Iedere organisatie kan meedoen. Zo bereiken we samen zoveel mogelijk mensen. Word ook partner en meld uw organisatie aan!

“Wij werken bij KPN op een open, integere en maatschappelijke verantwoorde manier samen.  Dat doen we voor onze klanten, om zo hun leven vrijer, leuker en makkelijker te maken.”

Eelco Blok

CEO, KPN

“De échte toets bij integriteit ervaar je in de praktijk. De rug recht houden, ook als de concurrentie het niet zo nauw neemt met de beginselen van verantwoord ondernemerschap. De kracht van Nederland ligt in het gezamenlijk de uitdaging aangaan en dit ook uitdragen als een “unique selling point” van Nederlandse bedrijven.”

Hans de Boer

Voorzitter, VNO-NCW

“Het consequent vasthouden aan normen en waarden is essentieel voor goed zaken doen.”

Johan Rijlaarsdam

Managing partner, Houthoff Buruma

“Integriteit is van onschatbare waarde en is verbonden met de 10 principes van UN Global Compact. Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld.”

André van Heemstra

Voorzitter, Global Compact Nederland

“Integriteit vraagt binnen een bedrijf de juiste cultuur, deze uitdragen in de organisatie én ernaar handelen. Medewerkers kunnen zich daardoor zelfverzekerd voelen over waar het bedrijf voor staat, hoe je kompas moet staan en dus ook waar je niet aan toegeeft.”

Michaël van Straalen

Voorzitter, MKB-Nederland

“Een optimaal integriteitsbesef is met name gedreven door de intrinsieke motivatie om het goede te doen, ongeacht sector, functie of achtergrond!”

Michelle Fisser

Senior Manager, EY

“Integer gedrag is een van de hoekstenen van een fatsoenlijke en leefbare samenleving. Maar laten we het wel zoveel als mogelijk bij daden houden in plaats van daarover (te) veel te praten. Of zoals de Engelsen vaak zeggen ‘walk the talk’.”

Arthur de Groot

Directeur, IFFC

“Bewust bezig zijn met integriteit hoort bij een professionele organisatie en maakt dat we trots zijn op ons werk.”

Bruno Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur, UWV

“Het aanbrengen van transparantie in besluitvorming kan helpen integriteit van proces en uitkomst te bevorderen.”

Anne Scheltema Beduin

Directeur, TI Nederland

“Integriteit speelt een grote rol bij het op juiste wijze uitvoeren van onafhankelijk deskundigenonderzoek in opdracht van de rechterlijke macht.”

Nico Keijser

Secretaris, Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen

“Integer gedrag kun je beïnvloeden door bewustwording van persoonlijke overtuigingen op het handelen. Helemaal als de (werk)omgeving dat ondersteunt. Alleen zo kan het aantal missers worden teruggebracht en blijft de desbetreffende organisatie een hoop schade bespaard. Bedenk verder dat de psychologie leert dat beloning voor integer gedrag vele malen effectiever is dan bestraffing.”

Anja Stamsnijder-van Doorn

Safety & Integrity Director, Maxxecure

“Integriteit is het goede doen ook wanneer niemand kijkt.”

Engelhardt Robbe

Raad van Bestuur, Deloitte Nederland

“De vraag is niet: ben ik integer. Maar wel: is mijn gedrag integer.”

Reinier van Zutphen

Nationale ombudsman, de Nationale ombudsman

“Compliance en duurzaamheid: Een kans voor de toekomst; voor een duurzaam ondernemingssucces is een gemeenschappelijk besef van integriteit essentieel”

Ab van der Touw

CEO, Siemens Nederland

“Wij hebben een collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid om integer gedrag te stimuleren. Medewerkers die onacceptabel gedrag adresseren zijn onze helden en dragen bij aan een ijzersterke organisatie en aan vertrouwen dat klanten in organisaties hebben.”

Wiebe Draaijer

CEO, Rabobank

“Klokkenluiders worden nog wel eens gezien als werknemers die de vuile was buiten hangen. Je moet als organisatie echter zorgen voor zo min mogelijk vuile was. Met een goed functionerend integriteitsbeleid voorkom je dat. “

Paul Loven

Voorzitter, Huis voor Klokkenluiders

“Defensie heeft een geweldsmonopolie en de samenleving moet dus op Defensie kunnen vertrouwen. Hiervoor moeten medewerkers 24×7, ook onder moeilijke omstandigheden, op elkaar kunnen vertrouwen.”

Wim Geerts

Secretaris-generaal, Ministerie van Defensie

“Ons individuele en collectieve gedrag bepaalt hoe diegene met wie wij werken over ons denkt. Daarom handelen we op een rechtvaardige en eerlijke manier, conform alle wetten en regels, waar we ook werken. We dragen allemaal bij aan de waarborging van de integriteit en reputatie van het bedrijf.”

Loek Penders

Directeur Compliance, AkzoNobel

“Het belangrijkste aan integriteit is het gewoon doen! Dagelijks zetten JCI leden over de hele wereld zich in om de wereld een beetje mooier te maken: learning by doing.”

Jeroen van der Ha

Voorzitter, JCI Nederland

“Op integere, verantwoorde wijze zakendoen is de enige manier waarop de wereld duurzaam gaat verbeteren, voor alle bewoners.”

Roland Notermans

Eigenaar, De Compliance Academie

“Integriteit en duurzaamheid liggen in elkaars verlengde. Het één kan niet zonder het ander. En beide gaan over eerlijkheid en rechtvaardigheid.”

Remco Neumann

Programma Manager Corporate Social Responsibility, Havenbedrijf Rotterdam

“Integriteit leidt tot succes. Integere organisaties zijn aantrekkelijk als werkgever voor professionals, voor opdrachtgevers en klanten die door uw transparantie kunnen vertrouwen op wat u doet en op uw kwaliteit. Daarmee leidt integriteit tot succes op alle niveaus!”

Marcel Boekhorst

Algemeen directeur, www.signum-interfocus.nl

“Ik ben mij er als dienstverlener, en de functie die ik vervul in het maatschappelijk verkeer, van bewust dat van mij wordt verwacht dat ik onafhankelijk, integer en professioneel functioneer bij mijn beroepsmatige activiteit.”

Ernst Peter Tamminga

Bestuurslid, NVBI

Share This

Deel deze pagina