Partners

Deze partijen ontplooien tijdens de Week van de Integriteit allerlei initiatieven om hun medewerkers, klanten of andere doelgroepen bewust te maken van het belang van integriteit en eerlijk en integer handelen. Iedere organisatie kan meedoen. Zo bereiken we samen zoveel mogelijk mensen. Word ook partner en meld uw organisatie aan!

“De échte toets bij integriteit ervaar je in de praktijk. De rug recht houden, ook als de concurrentie het niet zo nauw neemt met de beginselen van verantwoord ondernemerschap. De kracht van Nederland ligt in het gezamenlijk de uitdaging aangaan en dit ook uitdragen als een “unique selling point” van Nederlandse bedrijven.”

Hans de Boer

Voorzitter, VNO-NCW

“Het consequent vasthouden aan normen en waarden is essentieel voor goed zaken doen.”

Johan Rijlaarsdam

Managing partner, Houthoff Buruma

“Integriteit vraagt binnen een bedrijf de juiste cultuur, deze uitdragen in de organisatie én ernaar handelen. Medewerkers kunnen zich daardoor zelfverzekerd voelen over waar het bedrijf voor staat, hoe je kompas moet staan en dus ook waar je niet aan toegeeft.”

Michaël van Straalen

Voorzitter, MKB-Nederland

“Een optimaal integriteitsbesef is met name gedreven door de intrinsieke motivatie om het goede te doen, ongeacht sector, functie of achtergrond!”

Michelle Fisser

Senior Manager, EY

“Integer gedrag is een van de hoekstenen van een fatsoenlijke en leefbare samenleving. Maar laten we het wel zoveel als mogelijk bij daden houden in plaats van daarover (te) veel te praten. Of zoals de Engelsen vaak zeggen ‘walk the talk’.”

Arthur de Groot

Directeur, IFFC

“Vanuit onze maatschappelijke taak werken wij met mensen die van ons afhankelijk zijn. Hierdoor is integriteit een extra belangrijk onderdeel van onze professionele organisatie.”

Raad van Bestuur UWV

UWV

“Het aanbrengen van transparantie in besluitvorming kan helpen integriteit van proces en uitkomst te bevorderen.”

Anne Scheltema Beduin

Directeur, TI Nederland

“Integriteit speelt een grote rol bij het op juiste wijze uitvoeren van onafhankelijk deskundigenonderzoek in opdracht van de rechterlijke macht.”

Nico Keijser

Secretaris, Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen

“Integriteit is het goede doen ook wanneer niemand kijkt.”

Engelhardt Robbe

Raad van Bestuur, Deloitte Nederland

“Integriteit een bestaansvoorwaarde is voor Zeeland Refinery. Alleen door een transparante en eerlijke relatie met al onze interne en externe stakeholders kunnen wij blijven bestaan. Zo blijven we een eerlijke en vertrouwde partner.

Wim-Paul Lievense

Compliance Officer, Zeeland Refinery N.V.

“Bewustwording wordt bereikt door de kracht van herhaling. Door op gezette tijden aandacht te geven aan het onderwerp integriteit, komt het onderwerp tot leven. Integriteit is dan geen beleidsthema, maar bedrijfsvoering!”

Peter Werkman

Directeur, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING)

“De vraag is niet: ben ik integer. Maar wel: is mijn gedrag integer.”

Reinier van Zutphen

Nationale ombudsman, de Nationale ombudsman

“Wij hebben een collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid om integer gedrag te stimuleren. Medewerkers die onacceptabel gedrag adresseren zijn onze helden en dragen bij aan een ijzersterke organisatie en aan vertrouwen dat klanten in organisaties hebben.”

Wiebe Draaijer

CEO, Rabobank

“Klokkenluiders worden nog wel eens gezien als werknemers die de vuile was buiten hangen. Je moet als organisatie echter zorgen voor zo min mogelijk vuile was. Met een goed functionerend integriteitsbeleid voorkom je dat. “

Paul Loven

Voorzitter, Huis voor Klokkenluiders

“Defensie heeft een geweldsmonopolie en de samenleving moet dus op Defensie kunnen vertrouwen. Hiervoor moeten medewerkers 24×7, ook onder moeilijke omstandigheden, op elkaar kunnen vertrouwen.”

Wim Geerts

Secretaris-generaal, Ministerie van Defensie

“Ons individuele en collectieve gedrag bepaalt hoe diegene met wie wij werken over ons denkt. Daarom handelen we op een rechtvaardige en eerlijke manier, conform alle wetten en regels, waar we ook werken. We dragen allemaal bij aan de waarborging van de integriteit en reputatie van het bedrijf.”

Loek Penders

Directeur Compliance, AkzoNobel

“Het belangrijkste aan integriteit is het gewoon doen! Dagelijks zetten JCI leden over de hele wereld zich in om de wereld een beetje mooier te maken: learning by doing.”

Jeroen van der Ha

Voorzitter, JCI Nederland

“Op integere, verantwoorde wijze zakendoen is de enige manier waarop de wereld duurzaam gaat verbeteren, voor alle bewoners.”

Roland Notermans

Eigenaar, De Compliance Academie

“Integriteit en duurzaamheid liggen in elkaars verlengde. Het één kan niet zonder het ander. En beide gaan over eerlijkheid en rechtvaardigheid.”

Remco Neumann

Programma Manager Corporate Social Responsibility, Havenbedrijf Rotterdam

“Integriteit leidt tot succes. Integere organisaties zijn aantrekkelijk als werkgever voor professionals, voor opdrachtgevers en klanten die door uw transparantie kunnen vertrouwen op wat u doet en op uw kwaliteit. Daarmee leidt integriteit tot succes op alle niveaus!”

Marcel Boekhorst

Algemeen directeur, Signum Interfocus

“Ik ben mij er als dienstverlener, en de functie die ik vervul in het maatschappelijk verkeer, van bewust dat van mij wordt verwacht dat ik onafhankelijk, integer en professioneel functioneer bij mijn beroepsmatige activiteit.”

Ernst Peter Tamminga

Bestuurslid, NVBI

“Nederlandse Loterij is de meest betrouwbare aanbieder van kansspelen in Nederland. Transparant zijn, is daarbij erg belangrijk. Dit is dan ook één van onze kernwaarden. Transparantie betekent dilemma’s uitspreken, elkaar aanspreken en ook heldere afspraken maken”.

Niels Onkenhout

CEO, Nederlandse Loterij

Share This