Over het initiatief

De Week van de Integriteit is een jaarlijkse initiatief om bewustwording te bevorderen. Tijdens de Week slaan partijen de handen ineen om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doen mee door in de Week van de Integriteit eigen initiatieven te ontplooien. Zo laten we zien dat integriteit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. De Week vindt plaats van 1 t/m 9 december 2019.

“De voornaamste factor is ervoor te zorgen dat het belang van integer zakendoen doorleefd wordt door alle medewerkers. Het komt aan op gedrag, meer dan enkel regels toetsen.”

Henk Broeders

Voorzitter ICC Nederland

Doel

Doel van de Week van de Integriteit is aandacht vragen voor het belang van integriteit. Het initiatief wil mensen bewust maken van integriteit en integer gedrag bevorderen. Op de werkvloer en in de bestuurskamer, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Het initiatief brengt private en publieke partijen bijeen om gezamenlijk de impact te vergroten.

De Week van de Integriteit wil het debat stimuleren over wat integriteit in de praktijk betekent voor organisaties en individuen. Wat mogen we verwachten van medewerkers, van ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat hebben bedrijven te doen, binnen Nederland, maar ook in het buitenland als zij internationaal zakendoen?

Datum

De Week van de Integriteit vindt plaats van 1 t/m 9 december 2019. Op vrijdag 6 december vindt de afsluitende conferentie plaats; voorafgaande aan de International Anti-corruption day van de VN op maandag 9 december, wat kan resulteren in synergieën met internationale initiatieven en internationale (media) aandacht. Meer informatie hierover vindt u op deze website onder nieuws.

 

Partnerbijeenkomsten

In aanloop naar de Week van de Integriteit worden een aantal netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd voor alle partners. Een uitgelezen mogelijkheid om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Het laatste nieuws over de netwerkbijeenkomsten in aanloop naar de Week van de Integriteit vindt u onder Nieuws.

 

Wat is integriteit?

Een integer persoon houdt vast aan normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, en bent aanspreekbaar op je gedrag. Als regels ontbreken of onhelder zijn, dan oordeel je en handel je op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.

Maar wat betekent integriteit nu in de praktijk? En wanneer ben je als organisatie of als individu nu wel of niet integer, en wie of wat bepaalt dat? Dit initiatief wil het debat bevorderen over de betekenis van integriteit.

 

Over de initiatiefnemer

ICC zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen en voor eerlijke concurrentie. Al sinds de jaren ‘70 neemt ICC The world business organization het voortouw in het bevorderen en bewerkstelligen van integriteit in het internationaal zakelijk verkeer. Deze pioniersrol van ICC geeft haar al vroege bewustzijn weer van de schadelijke effecten van corruptie. ICC is representant van het bedrijfsleven bij internationale initiatieven op het gebied van de bestrijding van corruptie waaronder de OESO en de Verenigde Naties. ICC stelt niet alleen corruptie aan de kaak, maar ontwikkelt ook maatregelen en standaarden ter bestrijding ervan. ICC verzorgt met regelmaat voorlichting en training, zowel voor bedrijven als overheidsorganisaties. Meer informatie www.icc.nl/anticorruptie 

Share This