“Meer weten over zakelijke integriteit en ermee aan de slag gaan in de praktijk?”

Toolkits en praktische richtijnen

De International Chamber of Commerce (ICC) Nederland is initiatiefnemer van de Week van de Integriteit. Al sinds 1977 neemt de ICC, de grootste ondernemersorganisatie ter wereld, het voortouw in het bevorderen en bewerkstelligen van integriteit in het internationaal zakelijk verkeer. Deze pioniersrol van ICC geeft haar al vroege bewustzijn weer van de schadelijke effecten van corruptie. ICC is representant van het bedrijfsleven bij internationale initiatieven op het gebied van de bestrijding van corruptie waaronder de OESO en de VN. De belangrijkste doelstelling van ICC op dit gebied is om zelfregulering te stimuleren wanneer het bedrijfsleven te maken krijgt met problemen rondom afpersing en omkoping. ICC stelt niet alleen corruptie aan de kaak, maar ontwikkelt ook maatregelen en standaarden ter bestrijding ervan.

 

Voorbeelden ICC richtlijnen en standaarden

  • ICC Rules on Combating Corruption;
  • ICC Richtlijnen voor (Relatie-)geschenken en gastvrijheid;
  • ICC Due Dilligence Guide for SMEs;
  • ICC Anti-Corruption Clause;
  • ICC Guidelines on Whistleblowing.

Deze, en meer, publicaties zijn kosteloos te downloaden via www.icc.nl/anticorruptie.

ICC Nederland CR & Anti-corruptie commissie

Uiteraard beperkt het belang van integriteit zich niet tot één week. Het hele jaar door ontmoeten compliance officers en professionals op het gebied van ethiek om kennis te delen en actualiteiten te bespreken. De ICC Nederland CR & Anti-corruptie commissie, gevormd door Nederlandse integriteit en compliance experts, afkomstig uit bedrijfsleven en advocatuur. Nationale en internationale (beleids-)ontwikkelingen en ICC standpunten en standaarden staan hier centraal evenals de uitwisseling van kennis en ervaring. ICC Nederland is gesprekspartner van de Nederlandse overheid bij de vorming van beleid. Ook schuift ICC Nederland aan bij de zogenoemde country monitoring reviews van de OESO.

Wilt u het hele jaar blijven meepraten over integriteit? Neem contact op met ICC Nederland via info@icc.nl. Wij vertellen u er graag meer over.

 

Andere initiatieven

De volgende initiatieven van (internationale) overheden en NGO’s geven een beeld van hoe zij vraagstukken rondom integriteit aanpakken. Voor meer informatie over het onderwerp, of om inspiratie op te doen voor uw eigen stappen.

 

Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk is in 2017 geactualiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De code beschrijft het kader dat rijksbreed geldt en als basismodel kan worden gehanteerd voor de organisatiespecifieke codes. Het geeft, naast een minimumnormering, ook algemene handvatten over hoe het Rijk omgaat met integriteit, welke waarden en uitgangspunten het Rijk hanteert en welke rollen medewerkers, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en het top-management hierin vervullen. Binnenkort komt de gedragscode ook in het Engels beschikbaar.

 

De VN Anti-corruptiedag

De VN heeft 9 december uitgeroepen tot internationale Anti-corruptiedag. Op die dag vond in 2004 de bekrachtiging van de VN Anti-corruptie Conventie (UNCAC) plaats in New York. Het is dus niet toevallig dat de slotconferentie van de Week van de Integriteit op deze dag valt. Meer informatie over deze campagne en het campagnemateriaal, zie www.anticorruptionday.org.

SDG_logo

 

Share This