Doe mee aan de Week van de Integriteit 2019

Help Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit.

Meld uw organisatie aan als partner

Iedere organisatie kan meedoen. Zo bereiken we gezamenlijk zoveel mogelijk mensen.

Om partner ter worden van de Week van de Integriteit gelden de volgende voorwaarden:

 

  • De organisatie heeft zich door middel van een aanmeldformulier aangemeld bij ICC Nederland, de initiatiefnemer en organisator, en heeft daarvan een bevestiging ontvangen;
  • Partners van de Week van de Integriteit ontplooien tijdens de Week één of meerdere initiatieven voor hun medewerkers en/of externe relaties. Initiatieven zijn gericht op bewustwording, kennisdeling en het bevorderen van integer gedrag. De partner zorgt dat dit initiatief vermeld is in het aanmeldformulier en bekend is bij de organisator;
  • Tijdens en in aanloop naar de Week van de Integriteit (1 t/m 9 december 2019) voeren partners het logo van de Week van de Integriteit en promoten zij de Week en hun eigen initiatieven via hun eigen website en communicatiekanalen;
  • Op vrijdag 6 december vindt de afsluitende conferentie plaats. Dit valt (bijna) samen met de International Anti-corruption day van de VN op 9 december, wat kan resulteren in synergieën met internationale initiatieven en internationale (media) aandacht. Dit is een mooi moment om met alle partners samen te komen. Om die dag extra nadruk te leggen op onze samenwerking en verwarring bij de media te voorkomen wordt partners vriendelijk doch dwingend verzocht geen bijeenkomsten op deze dag te organiseren;
  • Het logo van de Week van de Integriteit is géén keurmerk en wordt nooit gebruikt om diensten en/of producten te verkopen. Initiatieven tijdens of onder de vlag van de Week van de Integriteit hebben nooit een commercieel oogmerk of doel;
  • Doelgroep van de Week van de Integriteit zijn bedrijven en organisaties die, vanuit een niet-commercieel oogpunt, zakelijke integriteit bevorderen;
  • Deelname aan de Week van de Integriteit is op basis van gesloten beurzen. Echter, organisaties en partners zijn vrij de slotconferentie als sponsor te ondersteunen. Neem daartoe contact op met ICC Nederland, initiatiefnemer en organisator.

 

Download hier het formulier waarmee u uw organisatie kunt aanmelden als partner van de Week van de Integriteit.

Partnerbijeenkomsten

In aanloop naar de Week van de Integriteit worden verschillende partnerbijeenkomsten georganiseerd. Een mooi moment om met andere (potentiele) partners kennis te maken, ideeën uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen.

Uw initiatief tijdens de Week van de Integriteit kan elke vorm aan nemen. Wees zo creatief als u wilt en stem uw boodschap af op uw doel en doelgroep. Denk hierbij aan het uitbrengen van een relevant rapport, het organiseren van een training of bijeenkomst of een video boodschap van uw directeur over het onderwerp.

Share This